Saint-Gobains miljöcertifierade referensobjekt

MAX IV-laboratoriet

Lund, Sverige
  • miljobyggnad_logo Miljöbyggnad 2.2 V2.2
  • breeam_se_logo BREEAM-SE 2013 BREEAM-SE 2013

MAX IV-laboratoriet är nationell forskningsanläggning och Sveriges största och mest ambitiösa satsning på forskningsinfrastruktur. Byggnaden är 528 meter i omkrets, vilket motsvarar en yta lika stor som Colosseum. Max IV används som laboratorium för acceleratorfysik och forskning med hjälp av synkrotronljus. Fullt utbyggt kommer byggnaden årligen ta emot mer än 2 000 forskare från Sverige och resten av världen för att forska inom bland annat materialvetenskap, strukturbiologi, kemi och nanoteknologi.

Fakta om projektet
  • Kategori: Nybyggnad
  • Typ av byggnad: Forskning och utveckling
  • Certifierad: 2015