Saint-Gobains miljöcertifierade referensobjekt

Johanneberg Science Park

Gothenburg, Sverige
  • miljobyggnad_logo Miljöbyggnad 2.2 V2.2
  • leed_logo LEED V3.0 V3.0

Johanneberg Science Park är en mötesplats för företag, forskning och utveckling. Byggnaden är placerad i Chalmersområdet i Göteborg.

Glasfasaden utmärker byggnaden, och arkitekten önskade hög reflektion som även gick att lösa på husets norra fasad. De genomsiktiga delarna består av treglas med 2xPlanitherm ONE. Detta energiglas kännetecknas av hög reflektion, totalt 30% för konstruktionen. Fyllningsglas i förbindelsegångar är kromspegelglas Mirastar med 54% reflektion.

Fakta om projektet
  • Kategori: Nybyggnad
  • Typ av byggnad: Kontor
  • Certifierad: 2015