Gyproc logo
Innerväggar från Gyproc

Gyproc har ett flertal produkter som är listade och kan användas i Svanenmärkta hus.

Läs mer

Har du en fråga?

Behöver du mer information?

Kontakta oss!

Syfte

För att en byggnad ska kunna bli Svanenmärkt måste det material som projektet ska använda, uppfylla Svanens krav.

Husproduktportalen

I Husproduktportalen finns både Svanen- och EU-Blommanmärkta produkter och produkter som är "listade" och därmed uppfyller Svanens krav.

Vårt bidrag

Gyproc har idag 27 produkter som är listade och kan användas i Svanenmärkta byggnader. Några produkter som inte omfattas av Svanens krav, och som du därför inte kan hitta som listade, är t.ex. spikar, lös inredning och stålkonstruktioner så som skenor och reglar. Dessa kan dock användas i Svanenmärkta byggnader.

Klicka här för att se vilka av våra produkter som är listade på Husproduktportalen.