Gyproc logo
Ytterväggar från Gyproc

Gyproc produkter för ytterväggar bidrar till Miljöbyggnad i kriteriet Termiskt klimat vinter

Läs mer
Antal poäng är endast för informationsändamål. Saint-Gobain kan inte garantera och heller inte hållas ansvarig om byggnaden inte uppfyller certifieringen. Detta eftersom certifieringen ser till byggnaden som helhet och därmed tar hänsyn till mer aspekter än bara byggnadsmaterial.
Byggnader i Miljöbyggnad kan klassificeras i tre olika nivåer: BRONS, SILVER och GULD.

Har du en fråga?

Behöver du mer information?

Kontakta oss!

Nyckelbidrag

Gyproc THERMOnomic är slitsade stålprofiler som är anpassade för Gyproc ytterväggskonstruktioner. Profilerna har ett unikt mönster av utstansade hål som gör att köldbryggor och värmeförluster minimeras.

Syfte

Premiera byggnader som projekteras, byggs och förvaltas för ett bra termiskt inneklimat vintertid.

Bedömningskriterier

Det termiska inneklimatet vid dimensionerande vinterutetemperatur.

Följande tabell sammanfattar betygskriterier vid nyproduktion för bedömning av termiskt inneklimat vintertid utifrån PPD-index.

Tabell 9. Termiskt klimat vinter

För mer information se Miljöbyggnadmanualen: klicka här

Vårt bidrag till kriteriet

Gyproc THERMOnomic stålprofiler för ytterväggskonstruktioner är slitsade för att minimera värmeförluster och köldbryggor. THERMOnomic-systemet innehåller produkter för en rad olika konstruktioner, t.ex. finns tvärgående profiler som ger utrymme för extra tjock isolering. Konstruktionstjockleken kan vara från ca 180 mm till ca 400 mm och gör det enkelt att uppfylla både dagens och morgondagens krav på energieffektivitet och termisk komfort.

Profilerna kompletteras förslagsvis med Glasroc H Storm vindskyddsskiva för säker fuktresistens.

Ytterväggar med Gyproc H Storm