Gyproc logo
Ytterväggar från Gyproc

Gyproc produkter för ytterväggar bidrar till Miljöbyggnad i kriteriet Fuktsäkerhet

Läs mer

Har du en fråga?

Behöver du mer information?

Kontakta oss!

Nyckelbidrag

Gyproc produkter för ytterväggar ingår i en rad systemlösningar som förhindrar fukt- och mögelskador i våtrum och i fuktutsatta inomhusmiljöer.

Syfte

Premiera byggnader som projekteras, byggs och förvaltas så att risken för framtida problem orsakade av fukt- och vattenskador är minimal.

Bedömningskriterier

Hantering och åtgärder för fuktsäkerhet under projektering, byggande och förvaltning.

Följande tabell sammanfattar betygskriterier för fuktsäkerhet vid nyproduktion.

Tabell 8. Fuktsäkerhet

För mer information se Miljöbyggnad manualen: klicka här

Our contribution

Glasroc H Storm är en vindskyddsskiva som används i ytterväggar i en- eller flerfamiljshus, kontor, hotell m.m. Skivan står emot vatten och hindrar fukt från att tränga igenom skivan. Den klarar att vara utan fasadbeklädnad i upp till 12 månader. Skivan har en vattenavvisande ytbeläggning och är CE-märkt i den bästa klassen, H1 (EN15283-1). Skivan är diffusionsöppen vilket innebär att eventuell fukt inne i ytterväggen kan transporteras ut ur väggkonstruktionen. 

Att montaget utförs på rätt sätt är viktigt för fuktsäkerheten. Gyproc tillhandahåller monteringsanvisningar för att utförandet ska ske på rätt sätt för de olika applikationerna.

Gyproc systemlösningar som förhindrar fukt- och mögelskador