Gyproc logo
Ytterväggar från Gyproc

Gyproc produkter för ytterväggar bidrar till Miljöbyggnad i kriteriet Ljud

Läs mer

Har du en fråga?

Behöver du mer information?

Kontakta oss!

Nyckelbidrag

Gyproc systemlösningar för ytterväggar möter kraven som ställs i BBR SS 25267:2015 och SS 25268.

Syfte

Premiera byggnader som projekteras, byggs och förvaltas för god ljudmiljö.

Bedömningskriterier

Ljudmiljön bedöms enligt BBR och de svenska ljudstandarderna.

Följande tabell sammanfattar betygskriterier för ljudmiljö vid nyproduktion.

Tabell 5. Ljud

För mer information se Miljöbyggnad manualen: klicka här

Vårt bidrag till kriteriet

Saint-Gobain Silent Wall är det enda systemet för ytterväggar som uppfyller kraven i gällande version av Förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader. Fasadsystemet är P-märkt .

Gyproc THERMOnomic stålprofiler för ytterväggskonstruktioner är slitsade för att minimera värmeförluster och köldbryggor. THERMOnomic-systemet innehåller produkter för en rad olika konstruktioner, t.ex. finns tvärgående profiler som ger utrymme för extra tjock isolering. Konstruktionstjockleken kan vara från ca 180 mm till ca 400 mm och gör det enkelt att uppfylla BBRs krav på energieffektivitet och termisk komfort.

Saint-Gobain Silent Wall