Gyproc logo
Undertak från Gyproc

Gyproc produkter för undertak bidrar till Miljöbyggnad i kriteriet Ljud

Läs mer

Har du en fråga?

Behöver du mer information?

Kontakta oss!

Nyckelbidrag

Gyproc systemlösningar för undertak möter kraven som ställs i BBR SS 25267:2015 och SS 25268.

Syfte

Premiera byggnader som projekteras, byggs och förvaltas för god ljudmiljö.

Bedömningskriterier

Ljudmiljön bedöms enligt BBR och de svenska ljudstandarderna.

Följande tabell sammanfattar betygskriterier för ljudmiljö vid nyproduktion.

Tabell 5. Ljud

För mer information se Miljöbyggnad manualen: klicka här

Vårt bidrag till kriteriet

Gyproc erbjuder systemlösningar för undertak som möter de krav som ställs i BBR. Vårt akustikundertak Gyptone finns i flera olika utföranden. När takpanelerna monteras med de tillhörande vibrationsdämpande GK-beslagen så optimeras ljudisoleringen i låg-, mellan- och högfrekvensområdena. Upphängningen är enkel att montera i skensystemet utan användning av skruvar. Samtliga Gyptone undertaksskivor innehåller Acitv´ Air som reducerar halten av formaldehyd med 70%.

Gyptone akustikundertak med GK system for optimerad ljudisolering