Gyproc logo
Undertak från Gyproc

Gyproc produkter för undertak bidrar till Miljöbyggnad i kriteriet Loggbok med byggvaror

Läs mer
Antal poäng är endast för informationsändamål. Saint-Gobain kan inte garantera och heller inte hållas ansvarig om byggnaden inte uppfyller certifieringen. Detta eftersom certifieringen ser till byggnaden som helhet och därmed tar hänsyn till mer aspekter än bara byggnadsmaterial.
Byggnader i Miljöbyggnad kan klassificeras i tre olika nivåer: BRONS, SILVER och GULD.

Har du en fråga?

Behöver du mer information?

Kontakta oss!

Nyckelbidrag

Gyproc har fullständig miljö- och systemdokumentation för våra produkter och system för undertak.

Syfte

Premiera byggnader med dokumentation av innehåll i inbyggda byggvaror och byggnadsmaterial.

Bedömningskriterier

Att inbyggda byggvaror dokumenteras och att deras innehåll deklareras.

Följande tabell sammanfattar betygsgränser för dokumentation och deklaration av byggvaror vid nyproduktion.

Tabell 13. Loggbok med byggvaror

Exempel på produktkategorierna enligt BSAB 96:

 • E Platsgjutna konstruktioner
 • F Murverk
 • G Konstruktioner av monteringsfärdiga element
 • H Konstruktioner av längdformvaror
 • I Skikt av termoisolervaror
 • J Skikt av byggpapp, tätskiktsmatta, asfalt, duk, plastfilm, plan plåt, överläggsplattor
 • K Skikt av skivor
 • L Puts, målning, skyddsbeläggningar, impregneringar mm
 • M Skikt av beläggnings- och beklädnadsvaror
 • N Kompletteringar av sakvaror mm
 • Z Konstruktioner av diverse mängd, form eller sakvaror

För mer information se Miljöbyggnad manualen: klicka här

Vårt bidrag till kriteriet

Gyproc har fullständig systemdokumentation för produkter och system för undertak. Gyproc tillhandahåller produktdatablad, säkerhetsdatablad, byggvarudeklarationer samt prestandadeklarationer som kan överlämnas till brukare och driftspersonal. Gyproc produkter är registrerade och bedömda i Basta, Byggvarubedömningen och SundaHus. Samtliga av våra produkter finns också registrerade med elektroniska byggvarudeklarationer i byggmaterialindustriernas databas för eBVD enligt reglerna för eBVD 2015.

Gyproc System Säkring