SolarGard logo
Sol- och Energifönsterfilmer från Solar Gard

Solar Gard fönsterfilmer bidrar i Miljöbyggnad 3.0 i kriteriet Energianvändning

Läs mer

Har du en fråga?

Behöver du mer information?

Kontakta oss!

Nyckelbidrag

Solar Gards koldioxidnegativa och ISO-certifierade fönsterfilm ger energibesparingar och ett mer komfortabelt inomhusklimat året runt. 

Solar Gard är den enda fönsterfilmstillverkare i världen som har en energivarudeklaration. Fönsterfilmen erbjuder en hållbar lösning som kan öka energieffektiviteten i bostäder och i kommersiella byggnader.

Syfte

Premiera byggnader som projekteras, byggs och förvaltas för låg energianvändning.

Bedömningskriterier

Byggnadens årliga energianvändning i kWh/m2, Atemp jämförs i förhållande till energikraven i Boverkets byggregler.


Följande tabell sammanfattar betygskriterier för årlig energianvändning vid nyproduktion.


Tabell 3. Energianvändning


För mer information se Miljöbyggnad manualen: klicka här

Vårt bidrag till kriteriet

Solar Gard® energisparfilm kan förbättra U-värdet med upp till 41%*

Sol- och energisparfilm - Solar Gard

En enkel samt miljövänlig investering med omedelbar effekt.

Solar Gard erbjuder högpresterande och kostnadseffektiva sol- och energisparfilmer. 
En tunn film som uppgraderar befintliga glas till energisparsystem.

Solar Gard Sol- och Energisparfilm 
Endast ett par graders temperaturskillnad kan minska din energikostnad med upp till 30%

Inget är så härligt som dagsljus som skiner in genom fönstret in i rummet, men det kan bli för mycket av det goda. Det naturliga solljuset kan föra med sig värmetoppar och överljus vilket påverkar komforten i din vardag. Solar Gards fönsterfilmer reducerar upp till 82% av solvärmen och skapar en jämnare inomhustemperatur samtidigt som du slipper både blekning och bländning. En professionellt installerad Solar Gard fönsterfilm kan ge dig lösningen på alla de problem som solen kan ställa till med. 
Solar Gard Energisparfilm Broschyr   Solar Gard Fönsterfilmer Broschyr  

Så här fungerar Solar Gard® solskyddande energisparfilm:

Så här fungerar Solar Gard® fönsterfilm

Solar Gard Ecolux Lågenergifilm
Optimal komfort året runt

Genom att kombinera en lågemissionsbeläggning med solskyddsegenskaper har vi skapat en innovativ, isolerande lågenergifilm med överlägsna egenskaper jämfört med vanliga fönsterfilmer:

• Reflekterar bort värmeinstrålningen under soliga sommardagar för lägre luftkonditioneringskostnader.
• Bibehåller värmen i rummet under kalla dagar för lägre uppvärmningskostnader.

För dig som arkitekt, byggmästare eller husägare är det viktigt att skapa både en hög komfort och en låg energiförbrukning. Med Solar Gard Ecolux blir det lättare att få ihop ekvationen.

En enkel uppgradering av dina befintliga fönster kan ge betydande energibesparingar och ett förbättrat u-värde med 41% *på enkelglas. Lågenergifilmen Ecolux är en god investering som du kan njuta av i många år. Jämfört med lågenergifönster och andra fönsterfilmer är det en smart, kostnadseffektiv och miljövänlig lösning för bostäder och fastigheter i alla klimatzoner.
Solar Gard Ecolux Broschyr

Så här fungerar Solar Gard® Ecolux™ lågenergifilm:

Ecolux™ Solar Gard® Lågenergifilm - Så fungerar den!

Solar Gard erbjuder även lågenergifilmen Silver AG 50.

Rekommenderade produkter

Beräkningsverktyg & övriga hjälpmedel

energy_toolbox_solargard_fonsterfilm

Solar Gard® Energy Toolbox

kan uppskatta dina energibesparingar på lång sikt och hur lång tid det tar innan investeringen ger avkastning. 

comfortcalculator_solargard_fonsterfilm

Solar Gard® Komfort- och Energikalkyler

Vi erbjuder olika typer av komfort/energikalkyler beroende på vad du behöver i ditt projekt.