Saint-Gobain logo
Silent Wall yttervägg från Saint-Gobain

Silent Wall bidrar till Miljöbyggnad 3.0 i kriteriet 5. Ljud

Läs mer

Har du en fråga?

Behöver du mer information?

Kontakta oss!

Nyckelbidrag

Saint-Gobain Silent Wall möjliggör byggnation i bullerutsatta områden med upp till 68 dB ekvivalent ljudnivå vid fasad för invändig ljudklass B.

Syfte

Premiera byggnader som projekteras, byggs och förvaltas för god ljudmiljö.

Bedömningskriterier

Ljudmiljön bedöms enligt BBR och de svenska ljudstandarderna.

Följande tabell sammanfattar betygskriterier för ljudmiljö vid nyproduktion.

Tabell 5. Ljud

För mer information se Miljöbyggnad manualen: klicka här

Vårt bidrag till kriteriet

Saint-Gobain Silent wall är utvecklad för att möta högt ställda krav utifrån flera aspekter och har trots sin låga vikt en tung prestanda avseende exempelvis bullerdämpning och energieffektivitet. Väggen är ca 75% lättare och upp till 145 mm tunnare jämfört med motsvarande utfackningsvägg i betong för samma U-värde.

 

Läs mer väggsystemet på vår hemsida: klicka här