Weber logo
Puts- och Murbruk från Weber

Weber fasadsystem Serporoc bidrar till poäng i Miljöbyggnad gällande kriteriet 9. Termiskt klimat vinter.

Läs mer
Antal poäng är endast för informationsändamål. Saint-Gobain kan inte garantera och heller inte hållas ansvarig om byggnaden inte uppfyller certifieringen. Detta eftersom certifieringen ser till byggnaden som helhet och därmed tar hänsyn till mer aspekter än bara byggnadsmaterial.
Byggnader i Miljöbyggnad kan klassificeras i tre olika nivåer: BRONS, SILVER och GULD.

Har du en fråga?

Behöver du mer information?

Kontakta oss!

Nyckelbidrag

Weber Serporoc kan användas vid såväl nyproduktion som renovering. Eftersom isoleringen täcker hela fasaden så elimineras alla köldbryggor, vilket leder till ett bättre inomhusklimat.

Syfte

Premiera byggnader som projekteras, byggs och förvaltas för ett bra termiskt inneklimat vintertid.

Bedömningskriterier

Det termiska inneklimatet vid dimensionerande vinterutetemperatur.

Följande tabell sammanfattar betygskriterier vid nyproduktion för bedömning av termiskt inneklimat vintertid utifrån PPD-index.

Tabell 9. Termiskt klimat vinter

För mer information se Miljöbyggnadmanualen: klicka här

Vårt bidrag till kriteriet

Weber Serporoc appliceras över hela fasadytan vilket eliminerar köldbryggor vid exempelvis bjälklag. Detta gör att komforten på insidan förbättras då golvet inte upplevs som kallt närmast väggen.