Weber logo
Puts- och Murbruk från Weber

Webers P-märkta fasadsystem Serporoc med funktionsgaranti bidrar till poäng i Miljöbyggnad gällande kriteriet 8. Fuktsäkerhet.

Läs mer

Har du en fråga?

Behöver du mer information?

Kontakta oss!

Nyckelbidrag

Serporoc har funnits på marknaden sedan 1974 och totalt har över 15 miljoner kvadratmeter monterats. Vi gör omfattande egna tester och simuleringar för att säkerställa kvaliteten på våra produkter. Vi lämnar en 10-årig funktionsgaranti på P-märkt Serporoc.

Syfte

Premiera byggnader som projekteras, byggs och förvaltas så att risken för framtida problem orsakade av fukt- och vattenskador är minimal.

Bedömningskriterier

Hantering och åtgärder för fuktsäkerhet under projektering, byggande och förvaltning.

Följande tabell sammanfattar betygskriterier för fuktsäkerhet vid nyproduktion.

Tabell 8. Fuktsäkerhet

För mer information se Miljöbyggnad manualen: klicka här

Vårt bidrag till kriteriet

Weber har lång erfarenhet av Serporoc som har monterasts på över 15 miljoner kvadratmeter sedan 1974. Korrekt utfört har dessa fasader fungerat felfritt. 2013 fick vi Serporoc certifierat vilket innebär att med en certifierad entreprenör kan fasaden P-märkas. I certifieringsprocessens har systemet genomgått omfattande tester och simuleringar för att vi ska vara helt säkra på att systemet håller över tid. Vi lämnar därför även en 10-årig funktionsgaranti på fasaden.