Weber logo
Puts- och Murbruk från Weber

Webers fasadsystem Serporoc bidrar till poäng i Miljöbyggnad gällande kriteriet
5. Ljudmiljö.

Läs mer

Har du en fråga?

Behöver du mer information?

Kontakta oss!

Nyckelbidrag

De goda ljudisolerande egenskaperna hos de ingående produkterna i Webers fasadsystem Serporoc gör att det lämpar sig mycket bra i bullerutsatta miljöer.

Syfte

Premiera byggnader som projekteras, byggs och förvaltas för god ljudmiljö.

Bedömningskriterier

Ljudmiljön bedöms enligt BBR och de svenska ljudstandarderna.

Följande tabell sammanfattar betygskriterier för ljudmiljö vid nyproduktion.

Tabell 5. Ljud

För mer information se Miljöbyggnad manualen: klicka här

Vårt bidrag till kriteriet

Webers isolerade fasadsystem Serporoc Premium ger ett stort bidrag till väggens totala ljudreduktion. Fästets utformning tillsammans med isoleringens egenskaper gör att man kan klara Ljudklass B även med lätta stommar.