Weber logo
Puts- och Murbruk från Weber

Webers fasadsystem Serporoc bidrar till poäng i Miljöbyggnad gällande kriteriet
3. Energianvändning.

Läs mer

Har du en fråga?

Behöver du mer information?

Kontakta oss!

Nyckelbidrag

Webers isolerade fasadsystem har god isolerförmåga och minskar energianvändningen. Systemet sätts utanpå hela stommen och eliminerar eventuella köldbryggor. Fasadsystemen går att använda för både om- och nybyggnation.

Syfte

Premiera byggnader som projekteras, byggs och förvaltas för låg energianvändning.

Bedömningskriterier

Byggnadens årliga energianvändning i kWh/m2, Atemp jämförs i förhållande till energikraven i Boverkets byggregler.


Följande tabell sammanfattar betygskriterier för årlig energianvändning vid nyproduktion.


Tabell 3. Energianvändning


För mer information se Miljöbyggnad manualen: klicka här

Vårt bidrag till kriteriet

Weber erbjuder isolerade fasadsystem som sätts utanpå stommen. Det medför att köldbryggor genom fasaden elimineras och energiförbrukningen minskar.

Isolerskivorna som ingår i Serporoc Premium-systemet har ett lambdavärde på 0,032 W/m²K, vilket betyder att även de tunnare varianterna ger ett betydande bidrag till energieffektiviteten.