Weber logo
Puts- och Murbruk från Weber

Weber fasadsystem Serporoc bidrar till poäng i Miljöbyggnad gällande kriteriet
1. Värmeeffektbehov.

Läs mer
Antal poäng är endast för informationsändamål. Saint-Gobain kan inte garantera och heller inte hållas ansvarig om byggnaden inte uppfyller certifieringen. Detta eftersom certifieringen ser till byggnaden som helhet och därmed tar hänsyn till mer aspekter än bara byggnadsmaterial.
Byggnader i Miljöbyggnad kan klassificeras i tre olika nivåer: BRONS, SILVER och GULD.

Har du en fråga?

Behöver du mer information?

Kontakta oss!

Nyckelbidrag

Med Weber Serporoc får du en heltäckande isolering som eliminerar alla köldbryggor i fasaden. Resultatet är hög energiprestanda och ett lägre värmeeffektbehov.

Syfte

Premiera byggnader som projekteras och byggs för lågt värmeeffektbehov när det är som kallast under ett normalår.

Bedömningskriterier

Värmeeffektbehovet i W/m2, Aom vid DVUT


Följande tabell sammanfattar betygskriterier för nyproducerade bostadshus och lokalbyggnader. Fgeo är en geografisk justeringsfaktor enligt Boverket.


Tabell 1. Värmeeffektbehov


För mer information se Miljöbyggnad manualen: klicka här

Vårt bidrag till kriteriet

Weber Serporoc finns idag med upp till 200 mm isolering. Eftersom isoleringen monteras på hela fasaden så minimeras köldbryggor vid exempelvis bjälklag. Detta gör att byggnaden får mycket god energiprestanda.