Ecophon logo
Ljudabsorbenter från Ecophon

Ljudabsorbenter från Ecophon bidrar i Miljöbyggnad 3.0 till kriteriet 13. Loggbok med byggvaror

Läs mer
Antal poäng är endast för informationsändamål. Saint-Gobain kan inte garantera och heller inte hållas ansvarig om byggnaden inte uppfyller certifieringen. Detta eftersom certifieringen ser till byggnaden som helhet och därmed tar hänsyn till mer aspekter än bara byggnadsmaterial.
Byggnader i Miljöbyggnad kan klassificeras i tre olika nivåer: BRONS, SILVER och GULD.

Har du en fråga?

Behöver du mer information?

Kontakta oss!

Nyckelbidrag

Ecophon tillhandahåller uppdaterade BVD:er på samtliga produkter. Det gör det enkelt att ta med dem i din dokumentation av inbyggda byggvaror.

Syfte

Premiera byggnader med dokumentation av innehåll i inbyggda byggvaror och byggnadsmaterial.

Bedömningskriterier

Att inbyggda byggvaror dokumenteras och att deras innehåll deklareras.

Följande tabell sammanfattar betygsgränser för dokumentation och deklaration av byggvaror vid nyproduktion.

Tabell 13. Loggbok med byggvaror

Exempel på produktkategorierna enligt BSAB 96:

 • E Platsgjutna konstruktioner
 • F Murverk
 • G Konstruktioner av monteringsfärdiga element
 • H Konstruktioner av längdformvaror
 • I Skikt av termoisolervaror
 • J Skikt av byggpapp, tätskiktsmatta, asfalt, duk, plastfilm, plan plåt, överläggsplattor
 • K Skikt av skivor
 • L Puts, målning, skyddsbeläggningar, impregneringar mm
 • M Skikt av beläggnings- och beklädnadsvaror
 • N Kompletteringar av sakvaror mm
 • Z Konstruktioner av diverse mängd, form eller sakvaror

För mer information se Miljöbyggnad manualen: klicka här

Vårt bidrag till kriteriet

Våra BVD:er täcker samtliga våra produkter och följer senaste standarderna för format och innehåll.

Vi har även tredjepartscertifierade EPD:er (Product-specific Type III EPD) för mer än 90 % av våra produkter. Det betyder att vi har marknadens bredaste sortiment av akustikpaneler med tredjepartscertifierade EPD:er, vilket gör det enkelt för våra kunder att skapa visuellt och akustiskt attraktiva miljöer samtidigt som man uppfyller högt ställda dokumentationskrav.