Ecophon logo
Ljudabsorbenter från Ecophon

Ljudabsorbenter från Ecophon bidrar i Miljöbyggnad 3.0 till kriteriet 11. Dagsljus

Läs mer
Antal poäng är endast för informationsändamål. Saint-Gobain kan inte garantera och heller inte hållas ansvarig om byggnaden inte uppfyller certifieringen. Detta eftersom certifieringen ser till byggnaden som helhet och därmed tar hänsyn till mer aspekter än bara byggnadsmaterial.
Byggnader i Miljöbyggnad kan klassificeras i tre olika nivåer: BRONS, SILVER och GULD.

Har du en fråga?

Behöver du mer information?

Kontakta oss!

Nyckelbidrag

De flesta av Ecophons vita absorbenter har en ljusreflektans på 85 % eller mer, vilket gör att de bidrar till en hög dagsljusfaktor i de rum de installeras.

Syfte

Premiera byggnader som projekteras, byggs och förvaltas för god tillgång till dagsljus.

Bedömningskriterier

Dagsljustillgången bedöms med dagsljusfaktor, fönsterglasandel och i vissa fall med utblick.

Följande tabell sammanfattar betygskriterier för handberäknad dagsljusfaktor DF (median eller i en punkt), fönsterglasandel AF och utblicksarea för nyproducerade byggnader. Med α avses vinkeln mellan horisontalplan och en linje från fönsters mittpunkt till högsta avskärmande punkt. *För simulerad dagsljusfaktor minskas DF-kravet med 0,20 %-enheter.

Tabell 11. Dagsljus

För mer information se Miljöbyggnadmanualen: klicka här

Vårt bidrag till kriteriet

Ecophon erbjuder en rad olika ytskikt för olika användningsområde. De flesta av våra vita absorbenter har en ljusreflektans på 85 % eller mer. Det gör att de bidrar till en hög dagsljusfaktor i de rum som de installeras i.