leca_logo
Lecakulor från Leca

Leca Lättklinker från Leca bidrar i Miljöbyggnad 3.0 i kriteriet Fuktsäkerhet. 

Läs mer

Har du en fråga?

Behöver du mer information?

Kontakta oss!

Nyckelbidrag

Samtliga Leca Lättklinker-produkter är helt okänsliga för fukt.

Syfte

Premiera byggnader som projekteras, byggs och förvaltas så att risken för framtida problem orsakade av fukt- och vattenskador är minimal.

Bedömningskriterier

Hantering och åtgärder för fuktsäkerhet under projektering, byggande och förvaltning.

Följande tabell sammanfattar betygskriterier för fuktsäkerhet vid nyproduktion.

Tabell 8. Fuktsäkerhet

För mer information se Miljöbyggnad manualen: klicka här

Vårt bidrag till kriteriet

Samtliga Leca Lättklinker-produkter är helt okänsliga för fukt. Det är ändå viktigt att välja rätt konstruktioner eftersom eventuellt angränsande material kan vara fuktkänsliga. Leca använder P-märkning för att verifiera god funktion avseende fukt.

lecakula_hand_byggarbetare