leca_logo
Lecablock från Leca

Lecablock från Leca bidrar i Miljöbyggnad 3.0 i kriteriet Termiskt klimat vinter.

Läs mer
Antal poäng är endast för informationsändamål. Saint-Gobain kan inte garantera och heller inte hållas ansvarig om byggnaden inte uppfyller certifieringen. Detta eftersom certifieringen ser till byggnaden som helhet och därmed tar hänsyn till mer aspekter än bara byggnadsmaterial.
Byggnader i Miljöbyggnad kan klassificeras i tre olika nivåer: BRONS, SILVER och GULD.

Har du en fråga?

Behöver du mer information?

Kontakta oss!

Syfte

Premiera byggnader som projekteras, byggs och förvaltas för ett bra termiskt inneklimat vintertid.

Bedömningskriterier

Det termiska inneklimatet vid dimensionerande vinterutetemperatur.

Följande tabell sammanfattar betygskriterier vid nyproduktion för bedömning av termiskt inneklimat vintertid utifrån PPD-index.

Tabell 9. Termiskt klimat vinter

För mer information se Miljöbyggnadmanualen: klicka här

Vårt bidrag till kriteriet

Byggnader uppförda med Leca Block får en tung stomme med stor värmelagringskapacitet och lång tidskonstant. Detta motverkar snabba temperatursvängningar i huset när utomhustemperaturen ändras hastigt och leder till ökad termisk komfort.

Konstruktioner med Leca Isoblock 2.0 har mycket goda isoleregenskaper vilket bidrar till ett bra termiskt klimat. Täthetsmätning och termografering har gjorts på ett referensobjekt byggt med Leca Isoblock och resultaten har sammanfattats i en rapport som du hittar under rubriken Dokument längre ner på sidan.

vinter_lecablock