leca_logo
Lecablock från Leca

Lecablock från Leca bidrar i Miljöbyggnad 3.0 i kriteriet Ljud.

Läs mer

Har du en fråga?

Behöver du mer information?

Kontakta oss!

Syfte

Premiera byggnader som projekteras, byggs och förvaltas för god ljudmiljö.

Bedömningskriterier

Ljudmiljön bedöms enligt BBR och de svenska ljudstandarderna.

Följande tabell sammanfattar betygskriterier för ljudmiljö vid nyproduktion.

Tabell 5. Ljud

För mer information se Miljöbyggnad manualen: klicka här

Vårt bidrag till kriteriet

Stenhus ger känslan av massiva, gedigna och tysta konstruktioner. Leca Block ger en bra ljudreduktion som enkelt kan förbättras ytterligare genom rätt konstruktionslösning. Den tunga stommen dämpar ljud, medan den öppna strukturen i Leca Block absorberar ljudet.

leca_ljud_miljö