leca_logo
Lecablock från Leca

Lecablock från Leca bidrar i Miljöbyggnad 3.0 i kriteriet Solvärmelast.

Läs mer
Antal poäng är endast för informationsändamål. Saint-Gobain kan inte garantera och heller inte hållas ansvarig om byggnaden inte uppfyller certifieringen. Detta eftersom certifieringen ser till byggnaden som helhet och därmed tar hänsyn till mer aspekter än bara byggnadsmaterial.
Byggnader i Miljöbyggnad kan klassificeras i tre olika nivåer: BRONS, SILVER och GULD.

Har du en fråga?

Behöver du mer information?

Kontakta oss!

Syfte

Syftet är att premiera byggnader som projekteras, byggs och förvaltas för att begränsa övertemperaturer och begränsa effektbehovet för komfortkyla under sommarhalvåret.

Bedömningskriterier

Solvärmelasttalet i W/m2 golvarea under sommarhalvåret.

Följande tabell sammanfattar betygskriterier för solvärmelast.

Tabell 2. Solvärmelast

För mer information se Miljöbyggnad manualen: klicka här

Vårt bidrag till kriteriet

Leca Block ger en tung stomme och tunga stommar har en värmelagrande effekt vilket minskar snabba temperatursvängningar. Med korrekt utformade ljusinsläpp kan solenergi värma och lagras i den tunga stenstommen. Detta ger en jämn och skön inomhustemperatur.

Konstruktioner med Leca Isoblock har mycket goda isoleringsegenskaper vilket ökar energieffektiviteten.

murade_hus_leca_block