leca_logo
Lecablock från Leca

Lecablock från Leca bidrar i Miljöbyggnad 3.0 i kriteriet Loggbok med byggvaror. 

Läs mer
Antal poäng är endast för informationsändamål. Saint-Gobain kan inte garantera och heller inte hållas ansvarig om byggnaden inte uppfyller certifieringen. Detta eftersom certifieringen ser till byggnaden som helhet och därmed tar hänsyn till mer aspekter än bara byggnadsmaterial.
Byggnader i Miljöbyggnad kan klassificeras i tre olika nivåer: BRONS, SILVER och GULD.

Har du en fråga?

Behöver du mer information?

Kontakta oss!

Nyckelbidrag

Lecas produkter är registrerade i Basta, Byggvarubedömningen och SundaHus. Du kan ladda ner Byggvarudeklarationer, prestandadeklarationer, certifikat och P-märkningar för samtliga produkter från vår webbplats.

Syfte

Premiera byggnader med dokumentation av innehåll i inbyggda byggvaror och byggnadsmaterial.

Bedömningskriterier

Att inbyggda byggvaror dokumenteras och att deras innehåll deklareras.

Följande tabell sammanfattar betygsgränser för dokumentation och deklaration av byggvaror vid nyproduktion.

Tabell 13. Loggbok med byggvaror

Exempel på produktkategorierna enligt BSAB 96:

 • E Platsgjutna konstruktioner
 • F Murverk
 • G Konstruktioner av monteringsfärdiga element
 • H Konstruktioner av längdformvaror
 • I Skikt av termoisolervaror
 • J Skikt av byggpapp, tätskiktsmatta, asfalt, duk, plastfilm, plan plåt, överläggsplattor
 • K Skikt av skivor
 • L Puts, målning, skyddsbeläggningar, impregneringar mm
 • M Skikt av beläggnings- och beklädnadsvaror
 • N Kompletteringar av sakvaror mm
 • Z Konstruktioner av diverse mängd, form eller sakvaror

För mer information se Miljöbyggnad manualen: klicka här

Vårt bidrag till kriteriet

Leca Lättklinker-produkter kräver ingen skötsel under byggnadens driftskede. Byggvarudeklarationer, prestandadeklarationer, certifikat och P-märkning finns tillgängligt på Lecas hemsida för samtliga produkter.

Levererad mängd redovisas på följesedel. Lecas produkter är registrerade i BastaByggvarubedömningen och SundaHus.

leca_murade_hus