leca_logo
Lecablock från Leca

Leca Block från Leca bidrar i Miljöbyggnad 3.0 i kriteriet Värmeeffektbehov.

Läs mer
Antal poäng är endast för informationsändamål. Saint-Gobain kan inte garantera och heller inte hållas ansvarig om byggnaden inte uppfyller certifieringen. Detta eftersom certifieringen ser till byggnaden som helhet och därmed tar hänsyn till mer aspekter än bara byggnadsmaterial.
Byggnader i Miljöbyggnad kan klassificeras i tre olika nivåer: BRONS, SILVER och GULD.

Har du en fråga?

Behöver du mer information?

Kontakta oss!

Nyckelbidrag

Den tunga stommen och höga tidskonstanten kan lagra energi i väggen. Påverkan på inomhustemperatur och plötsliga effektbehov minimeras.

Syfte

Premiera byggnader som projekteras och byggs för lågt värmeeffektbehov när det är som kallast under ett normalår.

Bedömningskriterier

Värmeeffektbehovet i W/m2, Aom vid DVUT


Följande tabell sammanfattar betygskriterier för nyproducerade bostadshus och lokalbyggnader. Fgeo är en geografisk justeringsfaktor enligt Boverket.


Tabell 1. Värmeeffektbehov


För mer information se Miljöbyggnad manualen: klicka här

Vårt bidrag till kriteriet

Konstruktioner med Leca Block ger en tung stomme. Den tunga stommen och höga tidskonstanten kan lagra energi i väggen. Påverkan på inomhustemperaturen och plötsliga effektbehovet minimeras. Konstruktioner med Leca Isoblock 2.0 har mycket goda isoleringsegenskaper vilket ökar energieffektiviteten. 
 

isoblock_vägg_uppbyggnad