isover_logo
Isolering från ISOVER

ISOVERs produkter bidrar till poäng i Miljöbyggnad 3.0 gällande kriteriet 8. Fuktsäkerhet.

Läs mer

Har du en fråga?

Behöver du mer information?

Kontakta oss!

Nyckelbidrag

ISOVER har ett flertal produkter och system som minskar fuktrisker genom att förhindra att fuktig inomhusluft tränger in i väggar, golv och tak.

Syfte

Premiera byggnader som projekteras, byggs och förvaltas så att risken för framtida problem orsakade av fukt- och vattenskador är minimal.

Bedömningskriterier

Hantering och åtgärder för fuktsäkerhet under projektering, byggande och förvaltning.

Följande tabell sammanfattar betygskriterier för fuktsäkerhet vid nyproduktion.

Tabell 8. Fuktsäkerhet

För mer information se Miljöbyggnad manualen: klicka här

Vårt bidrag till kriteriet

ISOVER har ett komplett system av folier, tejper och tätningsmedel för fuktsäkerhet som följer riktlinjerna i Bygga F. Det är viktigt med rätt utförande för att undvika fuktproblem och vi hjälper dig gärna hitta rätt lösning. ISOVER har detaljerade anvisningar för korrekt montage av ett flertal produkter för lufttäthet och fuktsäkerhet.

Med hjälp av den variabla ångbromsen ISOVER Vario® Xtra kan man bygga kompakta tak utan luftspalt. 

ISOVERs rörskål Climpipe Section HygroWick säkerställer att kondensvatten som uppstår kring kalla rör leds ut på rätt sätt.

U Protect Slab 4.0 Alu1 kan användas som kondensisolering av rektangulära ventilationskanaler.