isover_logo
Isolering från ISOVER

ISOVERs produkter bidrar delvis till poäng i Miljöbyggnad 3.0 gällande kriteriet 6. Radon.

Läs mer
Antal poäng är endast för informationsändamål. Saint-Gobain kan inte garantera och heller inte hållas ansvarig om byggnaden inte uppfyller certifieringen. Detta eftersom certifieringen ser till byggnaden som helhet och därmed tar hänsyn till mer aspekter än bara byggnadsmaterial.
Byggnader i Miljöbyggnad kan klassificeras i tre olika nivåer: BRONS, SILVER och GULD.

Har du en fråga?

Behöver du mer information?

Kontakta oss!

Nyckelbidrag

ISOVER tillhandahåller en konstruktionslösning som förutom värmeisolering av grunder även bidrar till minskad radoninträngning från marken till inomhusmiljön.

Syfte

Premiera byggnader som projekteras, förvaltas och byggs för låg radonhalt inomhus.

Bedömningskriterier

Årsmedelvärde av radonhalt i inneluften i Bq/m³ och att byggnadsmaterial inte bidrar till förhöjd halt.

Följande tabell sammanfattar betygskriterier för radonhalt i inneluften vid nyproduktion.

Tabell 6. Radon

För mer information se Miljöbyggnadmanualen: klicka här

Vårt bidrag till kriteriet

Floormategrunden är en konstruktionslösning för platta på mark utvecklad av Dow. Betongplattan och makadamen läggs ovanpå cellplastisolering. Grunden kan ventileras mekaniskt vilket ger en mängd fördelar. En fuktsäker lösning som värmeisolerar effektivt och skyddar mot markradon. För mer information se länk nedan till konstruktionslösningen.