isover_logo
Isolering från ISOVER

ISOVERs produkter bidrar delvis till poäng i Miljöbyggnad 3.0 gällande kriteriet 5. Ljud.

Läs mer

Har du en fråga?

Behöver du mer information?

Kontakta oss!

Nyckelbidrag

ISOVERs isolerprodukter skapar goda ljudmiljöer genom att minimera störande ljud från angränsande rum och bullriga utomhusmiljöer. Produkterna används också för att minska ljudstörningar från ventilationssystem.

Syfte

Premiera byggnader som projekteras, byggs och förvaltas för god ljudmiljö.

Bedömningskriterier

Ljudmiljön bedöms enligt BBR och de svenska ljudstandarderna.

Följande tabell sammanfattar betygskriterier för ljudmiljö vid nyproduktion.

Tabell 5. Ljud

För mer information se Miljöbyggnad manualen: klicka här

Vårt bidrag till kriteriet

ISOVERs isolering kan användas vid ljudisolering av väggar, golv och tak, samt i ventilationskanaler för dämpning av fläktljud. Isoleringen minskar ljudöverföringen mellan angränsande rum och bullriga utomhusmiljöer och bidrar därmed till en förbättrad ljudmiljö.

ISOVER tillhandahåller information om ljudreduktion för väggar på sin hemsida.

ISOVERs produkter är en del av Saint-Gobain Silent Wall som är det enda systemet för ytterväggar som uppfyller kraven i gällande version av Förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader. Fasadsystemet är P-märkt.