isover_logo
Isolering från ISOVER

ISOVERs produkter bidrar delvis till poäng i Miljöbyggnad 3.0 gällande kriteriet 14. Utfasning av farliga ämnen.

Läs mer
Antal poäng är endast för informationsändamål. Saint-Gobain kan inte garantera och heller inte hållas ansvarig om byggnaden inte uppfyller certifieringen. Detta eftersom certifieringen ser till byggnaden som helhet och därmed tar hänsyn till mer aspekter än bara byggnadsmaterial.
Byggnader i Miljöbyggnad kan klassificeras i tre olika nivåer: BRONS, SILVER och GULD.

Har du en fråga?

Behöver du mer information?

Kontakta oss!

Nyckelbidrag

ISOVERs produkter innehåller inga ämnen som är klassade som farliga eller hormonstörande.

Syfte

Premiera byggnader som projekteras, byggs och förvaltas med ett minimum av farliga ämnen i material och byggvaror.

Bedömningskriterier

Avsaknad av kandidat-, utfasnings-, hormonstörande- och prioriterade riskminskningsämnen i loggbokens byggvaror samt emissioner av flyktiga organiska ämnen till inomhusmiljön.

Följande tabell sammanfattar betygsgränser för utfasning av farliga ämnen vid nyproduktion.

Tabell 14. Utfasning av farliga ämnen

Exempel på produktkategorierna enligt BSAB 96:

 • E Platsgjutna konstruktioner
 • F Murverk
 • G Konstruktioner av monteringsfärdiga element
 • H Konstruktioner av längdformvaror
 • I Skikt av termoisolervaror
 • J Skikt av byggpapp, tätskiktsmatta, asfalt, duk, plastfilm, plan plåt, överläggsplattor
 • K Skikt av skivor
 • L Puts, målning, skyddsbeläggningar, impregneringar mm
 • M Skikt av beläggnings- och beklädnadsvaror
 • N Kompletteringar av sakvaror mm
 • Z Konstruktioner av diverse mängd, form eller sakvaror

För mer information se Miljöbyggnad manualen: klicka här

Vårt bidrag till kriteriet

ISOVER har inga isolerprodukter som är klassade eller märkningspliktiga. ISOVERs mineralullsfiber uppfyller löslighetskraven enligt anmärkning Nota Q i direktivet 97/69/EG. Det betyder att fibern har testats och uppfyller de krav som finns för att en mineralullsfiber ska vara biolöslig. Detta synliggörs genom EUCEB-märket på förpackningarna.

Majoriteten av våra produkter finns registrerade i BASTA-registret, vilket verifierar att de uppfyller de krav och riktlinjer som ställs av Kemikalieinspektionen och i den europeiska kemikalielagstiftningen REACH. Flera produkter är även bedömda i Byggvarubedömningen och SundaHus. Dessa två fristående bedömningsverktyg har något fler bedömningskriterier, se respektive webbsida för mer information. ISOVER arbetar ständigt med att få produkter och system bedömda och uppdaterade i miljödatabaserna.

Rekommenderade produkter

Beräkningsverktyg & övriga hjälpmedel

miljöbedömning_av_produkter

Webbsida med egendeklarationer och tredjepartsbedömningar av ISOVERs produkter.

ISOVER tillhandahåller utförlig miljö- och hälsoinformation om sina produkter via byggsektorns olika redovisningssystem.