isover_logo
Isolering från ISOVER

ISOVERs produkter bidrar till poäng i Miljöbyggnad 3.0 gällande kriteriet 12. Legionella.

Läs mer
Antal poäng är endast för informationsändamål. Saint-Gobain kan inte garantera och heller inte hållas ansvarig om byggnaden inte uppfyller certifieringen. Detta eftersom certifieringen ser till byggnaden som helhet och därmed tar hänsyn till mer aspekter än bara byggnadsmaterial.
Byggnader i Miljöbyggnad kan klassificeras i tre olika nivåer: BRONS, SILVER och GULD.

Har du en fråga?

Behöver du mer information?

Kontakta oss!

Nyckelbidrag

ISOVER erbjuder produkter för isolering av vattenledningar som förhindrar att varmvatten svalnar och kallvatten värms upp till de temperaturer som är gynnsamma för tillväxt av legionella.

Syfte

Premiera byggnader som projekteras, byggs och förvaltas utan risk för tillväxt och spridning av legionellabakterier från tappvattensystemet.

Bedömningskriterier

Åtgärder för att minska risken för tillväxt och spridning av legionellabakterier.

Följande tabell sammanfattar betygskriterier för legionella vid nyproduktion.

Tabell 12. Legionella

För mer information se Miljöbyggnadmanualen: klicka här

Vårt bidrag till kriteriet

För att förhindra risk för legionella är det viktigt att följa branschreglerna ”Säker vatteninstallation”. ISOVERs rörskålar minskar risken att varmvatten svalnar och att kallvatten värms upp till de temperaturer som är gynnsamma för tillväxt av legionella, exempelvis då kall- och varmvattenledningar är förlagda i samma schakt.

Med beräkningsprogrammet ISOVER IsoDim® kan man finna rätt typ och tjocklek på isoleringen för att uppfylla BBRs krav avseende mikrobiell tillväxt.