Gyproc logo
Innerväggar från Gyproc

Gyproc produkter för innerväggar bidrar till Miljöbyggnad i kriteriet Fuktsäkerhet

Läs mer

Har du en fråga?

Behöver du mer information?

Kontakta oss!

Nyckelbidrag

Gyproc produkter för innerväggar ingår i en rad systemlösningar som förhindrar fukt- och mögelskador i våtrum och i fuktutsatta inomhusmiljöer

Syfte

Premiera byggnader som projekteras, byggs och förvaltas så att risken för framtida problem orsakade av fukt- och vattenskador är minimal.

Bedömningskriterier

Hantering och åtgärder för fuktsäkerhet under projektering, byggande och förvaltning.

Följande tabell sammanfattar betygskriterier för fuktsäkerhet vid nyproduktion.

Tabell 8. Fuktsäkerhet

För mer information se Miljöbyggnad manualen: klicka här

Vårt bidrag till kriteriet

Glasroc H Ocean våtrumsskiva monteras med fördel på våtrumsväggar i bostäder, hotell eller andra lokaler med liknande fuktbelastning. Glasroc H Ocean är fukt- och mögelresistent och har mycket låg vattenabsorption. Skivan är CE-märkt med GM-H1, vilket är den bästa klassen för skivor monterade i väggar som utsätts for vattenspolning, vattenspill eller utläckande vatten.  Den kan användas tillsammans med stålsystemen  Gyproc XR och Gyproc DUROnomic vid montage på innervägg.

För innerväggar i simhallar, källare och garage rekommenderar vi Aquaroc Cementskiva.

Gyproc Innerväggar i våtrum

Rekommenderade produkter

Beräkningsverktyg & övriga hjälpmedel

Här kan du enkelt hitta de väggtyper som passar dina funktionskrav för t.ex. ljud, brand eller ytskikt. 

Gyproc Teknisk Support har omfattande kompetens för ett hållbart byggande med lättbyggnadssystem.  Tillsammans ser vi ...