Gyproc logo
Innerväggar från Gyproc

Gyproc produkter för innerväggar bidrar till Miljöbyggnad i kriteriet Ljud

Läs mer

Har du en fråga?

Behöver du mer information?

Kontakta oss!

Nyckelbidrag

Gyproc systemlösningar för innerväggar möter kraven som ställs i BBR SS 25267:2015 och SS 25268.

Syfte

Premiera byggnader som projekteras, byggs och förvaltas för god ljudmiljö.

Bedömningskriterier

Ljudmiljön bedöms enligt BBR och de svenska ljudstandarderna.

Följande tabell sammanfattar betygskriterier för ljudmiljö vid nyproduktion.

Tabell 5. Ljud

För mer information se Miljöbyggnad manualen: klicka här

Vårt bidrag till kriteriet

Gyproc XR-system består av XR-reglar och ACOUnomic-skenor. Systemet minskar ljudöverföringen mellan angränsande rum och bidrar därmed till en förbättrad ljudmiljö. Vi tillhandahåller även ett webbaserat redskap, Wall Selector, som underlättar valet av system och lösningar – allt utifrån dina krav. Dessutom hittar du omfattande information om ljud och lätta innerväggar i Gyproc Handbok.

Gyproc XR Innervägg