Weber logo
Golvavjämning från Weber

Webers P-märkta produkter och lösningar inom Golvavjämning bidar delvis till poäng i Miljöbyggnad gällande kriteriet 8. Fuktsäkerhet

Läs mer

Har du en fråga?

Behöver du mer information?

Kontakta oss!

Syfte

Premiera byggnader som projekteras, byggs och förvaltas så att risken för framtida problem orsakade av fukt- och vattenskador är minimal.

Bedömningskriterier

Hantering och åtgärder för fuktsäkerhet under projektering, byggande och förvaltning.

Följande tabell sammanfattar betygskriterier för fuktsäkerhet vid nyproduktion.

Tabell 8. Fuktsäkerhet

För mer information se Miljöbyggnad manualen: klicka här

Vårt bidrag till kriteriet

Weber använder P-märkning för att verifiera god funktion avseende fukt. Weber har utvecklat ett uttorkningsberäkningsprogram för att kunna bedöma uttorkningstider. Det är viktigt att följa aktuella uttorkningskrav enligt AMA Hus. Fuktmätningar på Webers golvlösningar ska utföras i enlighet med golvbranschstandard, GBR.

Webers Screedry är en fuktindikator som gör det enkelt att veta när golvavjämningsmassan är tillräckligt torr för att förses med ett ytskikt. Weberfloor Screedry gjuts in i avjämningsmassan och visar med en mönsterskiftning när golvavjämningen torkat ut till rätt nivå.

Webers Leca Ventilerat Golv är fuktsäkert och har en snabb och kontrollerad uttorkning. Weber har utfört omfattande och dokumenterade studier om fukt och emissioner i golvkonstruktioner. Kasein används ej i Webers produkter.

Webers avjämningsmassor är fuktskadestabila. Det betyder att avjämningsmassan inte behöver bytas ut vid en fuktskada utan den kan återanvändas och förses med nytt ytskikt efter uttorkning.

Rekommenderade produkter

Beräkningsverktyg & övriga hjälpmedel

Datorprogram som bedömer uttorkningstider av webers avjämningsmassor.

Tredjepartscertifiering av produkterna egenskaper avseende innemiljö och fuktrelaterade emissioner.