Weber logo
Golvavjämning från Weber

Weber Leca Ventilerat Golv bidrar delvis till poäng i Miljöbyggnad gällande kriteriet
6. Radon.

Läs mer
Antal poäng är endast för informationsändamål. Saint-Gobain kan inte garantera och heller inte hållas ansvarig om byggnaden inte uppfyller certifieringen. Detta eftersom certifieringen ser till byggnaden som helhet och därmed tar hänsyn till mer aspekter än bara byggnadsmaterial.
Byggnader i Miljöbyggnad kan klassificeras i tre olika nivåer: BRONS, SILVER och GULD.

Har du en fråga?

Behöver du mer information?

Kontakta oss!

 

 

 

Syfte

Premiera byggnader som projekteras, förvaltas och byggs för låg radonhalt inomhus.

Bedömningskriterier

Årsmedelvärde av radonhalt i inneluften i Bq/m³ och att byggnadsmaterial inte bidrar till förhöjd halt.

Följande tabell sammanfattar betygskriterier för radonhalt i inneluften vid nyproduktion.

Tabell 6. Radon

För mer information se Miljöbyggnadmanualen: klicka här

Vårt bidrag till kriteriet

Weber Leca Ventilerat Golv bygger på att rör förläggs under golvavjämningen samt att lecakulornas struktur gör det möjligt att ha ett undertryck under avjämningen. På så vis undviks radon i inomhusmiljön.