Weber logo
Golvavjämning från Weber

Webers golvlösningar med förbättrad steg- och luftljudsisolering bidrar till poäng i Miljöbyggnad gällande kriteriet 5. Ljudmiljö.

Läs mer

Har du en fråga?

Behöver du mer information?

Kontakta oss!

Nyckelbidrag

Weber har flera högpresterande system som minskar stegljud. Weber erbjuder även egna beräkningsprogram som används som hjälpmedel vid framtagning av stegljudslösningar för olika konstruktioner.

Syfte

Premiera byggnader som projekteras, byggs och förvaltas för god ljudmiljö.

Bedömningskriterier

Ljudmiljön bedöms enligt BBR och de svenska ljudstandarderna.

Följande tabell sammanfattar betygskriterier för ljudmiljö vid nyproduktion.

Tabell 5. Ljud

För mer information se Miljöbyggnad manualen: klicka här

Vårt bidrag till kriteriet

Weber har arbetat med ljudgolv i över 20 års tid. Våra golvlösningar ger förbättrad isolering i av steg- och luftljud mellan våningsplan och ger på så sätt en bättre ljudmiljö. Weber har även egna beräkningsprogram som hjälper dig att välja rätt stegljudslösning för olika konstruktioner.