Weber logo
Golvavjämning från Weber

Webers Komfortgolv bidrar till poäng i Miljöbyggnad gällande kriteriet 3. Energianvändning

Läs mer

Har du en fråga?

Behöver du mer information?

Kontakta oss!

Nyckelbidrag

Webers Komfortgolv gör det möjligt att hålla en lägre framledningstemperatur i golvvärmesystemet. Det bidrar till att vissa typer av värmekällor, t.ex. värmepumpar, kan arbeta med en högre verkningsgrad.

Syfte

Premiera byggnader som projekteras, byggs och förvaltas för låg energianvändning.

Bedömningskriterier

Byggnadens årliga energianvändning i kWh/m2, Atemp jämförs i förhållande till energikraven i Boverkets byggregler.


Följande tabell sammanfattar betygskriterier för årlig energianvändning vid nyproduktion.


Tabell 3. Energianvändning


För mer information se Miljöbyggnad manualen: klicka här

Vårt bidrag till kriteriet

Tack vare de värmedistribuerande aluminiumplåtarna och den underliggande värmeisoleringen fördelar Webers Komfortgolv värmen på ett mycket effektivt sätt och värmeförluster till angränsande konstruktioner minimeras. Detta gör det möjligt att hålla en lägre framledningstemperatur på vattnet i golvvärmesystemet, vilket i sin tur leder till en högre verkningsgrad i vissa typer av värmekällor, till exempel värmepumpar. Tack vare den tunna pågjutningen blir komfortgolvet snabbreglerat vid snabba temperaturomslag, exempelvis vid plötslig solinstrålning.