Weber logo
Golvavjämning från Weber

Weber komfortgolv bidrar delvis till poäng i Miljöbyggnad gällande kriteriet

10. Termiskt klimat sommar

Läs mer
Antal poäng är endast för informationsändamål. Saint-Gobain kan inte garantera och heller inte hållas ansvarig om byggnaden inte uppfyller certifieringen. Detta eftersom certifieringen ser till byggnaden som helhet och därmed tar hänsyn till mer aspekter än bara byggnadsmaterial.
Byggnader i Miljöbyggnad kan klassificeras i tre olika nivåer: BRONS, SILVER och GULD.

Har du en fråga?

Behöver du mer information?

Kontakta oss!

Syfte

Premiera byggnader som projekteras, byggs och förvaltas för ett bra termiskt inneklimat sommartid.

Bedömningskriterier

Termiskt inneklimat sommartidkontrolleras under en kritiskt varm och solig dag. I byggnader utan komfortkyla kan inneklimatet sommartid bedömas indirekt genom att kontrollera att solskyddet räcker till och att det finns möjligheten till vädring.

Följande tabell sammanfattar betygskriterier vid nyproduktion för bedömning av termiskt inneklimat sommartid utifrån PPD-index eller förenklad metod.

Tabell 10. Termiskt klimat sommar

För mer information se Miljöbyggnadmanualen: klicka här

Vårt bidrag till kriteriet

Weber Komfortgolv har en bra distribution av värme vilket bidrar till bra termisk komfort. Tack vare den tunna pågjutningen blir komfortgolvet snabbreglerat vid snabba temperaturomslag, exempelvis vid plötslig solinstrålning. Den underliggande värmeisoleringen minskar värmeläckage till angränsande konstruktioner.