Weber logo
Golvavjämning från Weber

Weber Komfortgolv bidrar till poäng i Miljöbyggnad gällande kriteriet
1. Värmeeffektbehov

Läs mer
Antal poäng är endast för informationsändamål. Saint-Gobain kan inte garantera och heller inte hållas ansvarig om byggnaden inte uppfyller certifieringen. Detta eftersom certifieringen ser till byggnaden som helhet och därmed tar hänsyn till mer aspekter än bara byggnadsmaterial.
Byggnader i Miljöbyggnad kan klassificeras i tre olika nivåer: BRONS, SILVER och GULD.

Har du en fråga?

Behöver du mer information?

Kontakta oss!

Nyckelbidrag

Weber Komfortgolv gör det möjligt att hålla en lägre framledningstemperatur i golvvärmesystemet. Det bidrar till att vissa typer av värmekällor, t.ex. värmepumpar, kan arbeta med en högre verkningsgrad.

Syfte

Premiera byggnader som projekteras och byggs för lågt värmeeffektbehov när det är som kallast under ett normalår.

Bedömningskriterier

Värmeeffektbehovet i W/m2, Aom vid DVUT


Följande tabell sammanfattar betygskriterier för nyproducerade bostadshus och lokalbyggnader. Fgeo är en geografisk justeringsfaktor enligt Boverket.


Tabell 1. Värmeeffektbehov


För mer information se Miljöbyggnad manualen: klicka här

Vårt bidrag till kriteriet

Tack vare de värmedistribuerande aluminiumplåtarna och den underliggande värmeisoleringen fördelar Weber Komfortgolv värmen på ett mycket effektivt sätt. Detta gör det möjligt att hålla en lägre framledningstemperatur på vattnet i golvvärmesystemet, vilket i sin tur leder till en högre verkningsgrad i vissa typer av värmekällor, till exempel värmepumpar.