sageglass_logo
Dynamiskt glas från SageGlass

SageGlass bidrar till Miljöbyggnad 3.0 i kriteriet 9. Termiskt klimat vinter

Läs mer
Antal poäng är endast för informationsändamål. Saint-Gobain kan inte garantera och heller inte hållas ansvarig om byggnaden inte uppfyller certifieringen. Detta eftersom certifieringen ser till byggnaden som helhet och därmed tar hänsyn till mer aspekter än bara byggnadsmaterial.
Byggnader i Miljöbyggnad kan klassificeras i tre olika nivåer: BRONS, SILVER och GULD.

Har du en fråga?

Behöver du mer information?

Kontakta oss!

Nyckelbidrag

Genom effektiv isolering och dynamisk solreglering bidrar SageGlass® till en varm och behaglig inomhusmiljö på vintern.

Syfte

Premiera byggnader som projekteras, byggs och förvaltas för ett bra termiskt inneklimat vintertid.

Bedömningskriterier

Det termiska inneklimatet vid dimensionerande vinterutetemperatur.

Följande tabell sammanfattar betygskriterier vid nyproduktion för bedömning av termiskt inneklimat vintertid utifrån PPD-index.

Tabell 9. Termiskt klimat vinter

För mer information se Miljöbyggnadmanualen: klicka här

Vårt bidrag till kriteriet

SageGlass bidrar till det termiska klimatet på vintern tack vare den effektiva värmeisoleringen och förmågan att släppa in maximalt med solenergi när glaset är helt transparent. Observera att SageGlass ska monteras i en högpresterande, lufttät ram med goda isoleregenskaper. För högre isolerförmåga rekommenderar vi treglasfönster.

glazing-schwarzsee