sageglass_logo
Dynamiskt glas från SageGlass

SageGlass bidrar till Miljöbyggnad 3.0 i kriteriet 5. Ljud

Läs mer

Har du en fråga?

Behöver du mer information?

Kontakta oss!

Nyckelbidrag

SageGlass gör att byggnaden får en god ljudmiljö på grund av glasets goda ljudegenskaper. 

Syfte

Premiera byggnader som projekteras, byggs och förvaltas för god ljudmiljö.

Bedömningskriterier

Ljudmiljön bedöms enligt BBR och de svenska ljudstandarderna.

Följande tabell sammanfattar betygskriterier för ljudmiljö vid nyproduktion.

Tabell 5. Ljud

För mer information se Miljöbyggnad manualen: klicka här

Vårt bidrag till kriteriet

SageGlass är lika mångsidigt som dynamiskt – det kan enkelt och utan problem blandas med andra glasvarianter. Lösningen dämpar buller utifrån genom två kombinerade glasrutor med olika tjocklek eller ett särskilt akustiklaminat som förbättrar ljudisoleringen. Dessutom elimineras oljud som kan uppkomma från persienner och mekaniska markiser.

Woman-relaxed