sageglass_logo
Dynamiskt glas från SageGlass

SageGlass bidrar till Miljöbyggnad 3.0 i kriteriet 3. Energianvändning

Läs mer

Har du en fråga?

Behöver du mer information?

Kontakta oss!

Nyckelbidrag

SageGlass-glasrutornas dynamiska egenskaper medför betydande energibesparingar. Glasrutorna kan minska byggnaders elförbrukning med upp till 26 %.

Syfte

Premiera byggnader som projekteras, byggs och förvaltas för låg energianvändning.

Bedömningskriterier

Byggnadens årliga energianvändning i kWh/m2, Atemp jämförs i förhållande till energikraven i Boverkets byggregler.


Följande tabell sammanfattar betygskriterier för årlig energianvändning vid nyproduktion.


Tabell 3. Energianvändning


För mer information se Miljöbyggnad manualen: klicka här

Vårt bidrag till kriteriet

Dynamiska SageGlass-glas minskar elförbrukningen i byggnader med upp till 26 %. Genom att SageGlass reglerar mängden solenergi som kommer in i byggnaden minskas luftkonditioneringens elförbrukning under den varmaste tiden av dagen, och under vinterid utnyttja solvärmen. Med den här lösningen förbrukar byggnaden mindre energi (och ger därmed mindre utsläpp) och kostar mindre i drift. Ofta blir de dessutom billigare att bygga eftersom det räcker med mindre system för uppvärmning, ventilation och luftkonditionering, och det dessutom inte behövs några mekaniska solskydd som exempelvis persienner och markiser.

Visste du det här?                                         

Renewable Energy Laboratory som ägs av USA:s energidepartement rapporterar att om alla byggnader i USA skulle byta till dynamiska, välisolerade glasrutor i stället för traditionella fönster skulle det spara upp till 5 % av landets energibudget och minska koldioxidutsläppen med 300 miljoner ton.

Sage-office