sageglass_logo
Dynamiskt glas från SageGlass

SageGlass bidrar till Miljöbyggnad 3.0 i kriteriet 2. Solvärmelast

Läs mer
Antal poäng är endast för informationsändamål. Saint-Gobain kan inte garantera och heller inte hållas ansvarig om byggnaden inte uppfyller certifieringen. Detta eftersom certifieringen ser till byggnaden som helhet och därmed tar hänsyn till mer aspekter än bara byggnadsmaterial.
Byggnader i Miljöbyggnad kan klassificeras i tre olika nivåer: BRONS, SILVER och GULD.

Har du en fråga?

Behöver du mer information?

Kontakta oss!

Nyckelbidrag

SageGlass har en avgörande betydelse för solvärmelasten tack vare förmågan att tonas ned och därmed blockera oönskad värme vid behov. Brukarna kan reglera värmen genom att anpassa SageGlass efter väderförhållanden och behag.

Syfte

Syftet är att premiera byggnader som projekteras, byggs och förvaltas för att begränsa övertemperaturer och begränsa effektbehovet för komfortkyla under sommarhalvåret.

Bedömningskriterier

Solvärmelasttalet i W/m2 golvarea under sommarhalvåret.

Följande tabell sammanfattar betygskriterier för solvärmelast.

Tabell 2. Solvärmelast

För mer information se Miljöbyggnad manualen: klicka här

Vårt bidrag till kriteriet

Dynamiska och elektroniskt toningsbara SageGlass möjliggör reglering av dagsljus och solvärme, vilket gör det behagligare inomhus och minskar elförbrukningen avsevärt. Det går att tona ned glaset eller göra det kristallklart, och därmed utnyttja eller blockera solvärmen efter behov.  Kompromissen mellan SHGC (solar heat gain coefficient) och synlig ljustransmission (från 1 % till 60 %) är inte längre ett problem.

Tack vare SageGlass finns det ingen gräns i förhållandet mellan fönster och vägg eftersom oönskat värmetillskott och sken alltid går att reglera utan att gå miste om dagsljuset.

 Living-room-sun

 

Living-room-shade