sageglass_logo
Dynamiskt glas från SageGlass

SageGlass bidrar till Miljöbyggnad 3.0 i kriteriet 11. Dagsljus

Läs mer
Antal poäng är endast för informationsändamål. Saint-Gobain kan inte garantera och heller inte hållas ansvarig om byggnaden inte uppfyller certifieringen. Detta eftersom certifieringen ser till byggnaden som helhet och därmed tar hänsyn till mer aspekter än bara byggnadsmaterial.
Byggnader i Miljöbyggnad kan klassificeras i tre olika nivåer: BRONS, SILVER och GULD.

Har du en fråga?

Behöver du mer information?

Kontakta oss!

Nyckelbidrag

Tack vare den elektrokromatiska tekniken tonas SageGlass vid behov, från ett mörkt läge som absorberar och reflekterar oönskat solsken, till ett klart läge som utnyttjar solljuset maximalt och skapar en behagligare miljö.

Syfte

Premiera byggnader som projekteras, byggs och förvaltas för god tillgång till dagsljus.

Bedömningskriterier

Dagsljustillgången bedöms med dagsljusfaktor, fönsterglasandel och i vissa fall med utblick.

Följande tabell sammanfattar betygskriterier för handberäknad dagsljusfaktor DF (median eller i en punkt), fönsterglasandel AF och utblicksarea för nyproducerade byggnader. Med α avses vinkeln mellan horisontalplan och en linje från fönsters mittpunkt till högsta avskärmande punkt. *För simulerad dagsljusfaktor minskas DF-kravet med 0,20 %-enheter.

Tabell 11. Dagsljus

För mer information se Miljöbyggnadmanualen: klicka här

Vårt bidrag till kriteriet

SageGlass har en avgörande betydelse för ”dagsljuskriteriet” tack vare förmågan att reglera och optimera mängden dagsljus som släpps in.

Reglering av glasets genomskinlighet och skydd mot bländning

SageGlass reglerar nivån på det dagsljus som kommer in i byggnaden genom att växla mellan mörkare och ljusare toning beroende på de utvändiga ljusförhållandena och invånarnas behov. SageGlass erbjuder således en möjlighet att i större omfattning använda glas i byggander för att släppa in mer dagsljus utan att riskera överbelysning och bländande solljus, och utan att kompromissa med energiåtgång. Full toning av glaset (till 3,5 % genomtränglighet för synligt ljus eller mindre) vid direkt exponering för solljus eller intensivt reflekterat ljus ger en komfortabel vistelsemiljö.

Bara SageGlass erbjuder möjligheten att skapa upp till tre toningszoner i en enda glaspanel, så att de boende kan släppa in precis den rätta mängden ljus och hindra solljuset bara där det behövs.

Visste du det här?

Dagsljus är nödvändigt för vårt välbefinnande och vår produktivitet och hälsa. En nyligen genomförd studie av neuroforskare visade att kontorsanställda med fönster utsattes för 173 % mer vitt ljus under arbetstid och sov i genomsnitt 46 minuter mer per natt.

Man-woman-working-glare

Rekommenderade produkter

Beräkningsverktyg & övriga hjälpmedel

sageglass_logo

Föreställ dig SageGlass realistiska estetik jämfört med andra glassystem och dess inverkan på inomhusklimatet under hela året.