sageglass_logo
Dynamiskt glas från SageGlass

SageGlass bidrar till Miljöbyggnad 3.0 i kriteriet 1. Värmeeffektbehov

Läs mer
Antal poäng är endast för informationsändamål. Saint-Gobain kan inte garantera och heller inte hållas ansvarig om byggnaden inte uppfyller certifieringen. Detta eftersom certifieringen ser till byggnaden som helhet och därmed tar hänsyn till mer aspekter än bara byggnadsmaterial.
Byggnader i Miljöbyggnad kan klassificeras i tre olika nivåer: BRONS, SILVER och GULD.

Har du en fråga?

Behöver du mer information?

Kontakta oss!

Nyckelbidrag

Genom effektiv isolering och dynamisk solreglering minskar SageGlass behovet av uppvärmning på vintern.

Syfte

Premiera byggnader som projekteras och byggs för lågt värmeeffektbehov när det är som kallast under ett normalår.

Bedömningskriterier

Värmeeffektbehovet i W/m2, Aom vid DVUT


Följande tabell sammanfattar betygskriterier för nyproducerade bostadshus och lokalbyggnader. Fgeo är en geografisk justeringsfaktor enligt Boverket.


Tabell 1. Värmeeffektbehov


För mer information se Miljöbyggnad manualen: klicka här

Vårt bidrag till kriteriet

SageGlass är både estetiskt och komfortabelt att ha omkring sig, men det medför också praktiska, hållbara fördelar för byggnader, ägare och miljö.

Genom sin effektiva isolering och förmåga att anpassa toningen efter väderförhållandena minskar SageGlass behovet av uppvärmning genom att utnyttja solenergin på vintern. Tänk på att SageGlass ska monteras i en lufttät ram med tillräckliga isoleregenskaper.

Sage-office