Gyproc logo
Bjälklag från Gyproc

Gyproc produkter för bjälklag bidrar till Miljöbyggnad i kriteriet Ljud

Läs mer

Har du en fråga?

Behöver du mer information?

Kontakta oss!

Nyckelbidrag

Gyproc systemlösningar för ytterväggar möter kraven som ställs i BBR SS 25267:2015 och SS 25268.

Syfte

Premiera byggnader som projekteras, byggs och förvaltas för god ljudmiljö.

Bedömningskriterier

Ljudmiljön bedöms enligt BBR och de svenska ljudstandarderna.

Följande tabell sammanfattar betygskriterier för ljudmiljö vid nyproduktion.

Tabell 5. Ljud

För mer information se Miljöbyggnad manualen: klicka här

Vårt bidrag till kriteriet

Gyproc Akustikprofil, AP25, är en akustikprofil som används för ljudisolering mellan våningar i en byggnad och för att minimera ljudspridning. Profilen ingår också som stegljudsisolering i Gyproc TCA bjälklag, våra brand- och ljudklassade lösningar för lätta bjälklag.

Vi erbjuder ett brett urval av TCA bjälklaglösningar med varierande konstruktionstjocklekar och för olika byggnadstyper. På ovansidan av bjälklaget kan många olika typer av golv läggas.

Gyproc TCA bjälklaglösningar

Rekommenderade produkter

Beräkningsverktyg & övriga hjälpmedel

Gyproc Teknisk Support har omfattande kompetens för ett hållbart byggande med lättbyggnadssystem.  Tillsammans ser vi ...

Miljöbedömda byggvaror utifrån Byggvarubedömningens kriterier