Gyproc logo
Bjälklag från Gyproc

Gyproc produkter för bjälklag bidrar till Miljöbyggnad 3.0 i kriteriet Stommen och grundens klimatpåverkan

Läs mer
Antal poäng är endast för informationsändamål. Saint-Gobain kan inte garantera och heller inte hållas ansvarig om byggnaden inte uppfyller certifieringen. Detta eftersom certifieringen ser till byggnaden som helhet och därmed tar hänsyn till mer aspekter än bara byggnadsmaterial.
Byggnader i Miljöbyggnad kan klassificeras i tre olika nivåer: BRONS, SILVER och GULD.

Har du en fråga?

Behöver du mer information?

Kontakta oss!

Nyckelbidrag

Gyproc har EPD:er för samtliga bärande stålprofiler så som DUROnomic innerväggsprofiler.

Syfte

Öka kunskapen om stommens och grundkonstruktionen klimpåverkan, öka efterfrågan och tillgången på EPD:er och premiera åtgärder som minskar stommens och grundens klimatpåverkan.

Bedömningskriterier

Redovisning av klimatpåverkan från stommen och grundkonstruktionen i gram CO2-e per Atemp. Beräkningen av en byggvaras klimatpåverkan kräver uppgift om mängd och dess utsläpp av CO2e. Klimatpåverkan från de byggvaror som ingår i stommen och grundkonstruktion ska summeras och fördelas på aktuell Atemp, dvs byggnadens klimatpåverkan mäts i g CO2e/m2Atemp.

Följande tabell sammanfattar betygsgränser för byggmaterialets klimatpåverkan vid nyproduktion. (Notera att kraven kommer att skärpas vid versionsuppdatering).

Tabell 15. Stommen och grundens klimatpåverkan

För att komma åt SGBCs Klimatverktyg som kan användas för att beräkna klimatpåverkan: klicka här

För mer information se Miljöbyggnadmanualen: klicka här

Vårt bidrag till kriteriet

Gyproc har tredjepartsverifierade EPD:er för samtliga bärande stålprofiler så som TCA bjälklag som kan användas i stommar. Gyproc stålprofiler används för lätta konstruktioner och ger därför ett litet bidrag till stommens totala klimatpåverkan. En annan fördel med stålprofiler är vid transport då de kan packas effektivt.

Gyproc EPD

Rekommenderade produkter

Beräkningsverktyg & övriga hjälpmedel

Gyproc Teknisk Support har omfattande kompetens för ett hållbart byggande med lättbyggnadssystem.  Tillsammans ser vi ...

Miljöbedömda byggvaror utifrån Byggvarubedömningens kriterier