Gyproc logo

Bjälklag

Version: Miljöbyggnad 3.0

Gyproc bjälklag finns som olika system där Gyproc TCA bjälklag är brand- och ljudklassade lösningar för att bygga lätta bjälklag vid nybyggnation och renovering. TCA bjälklag finns i ett brett sortiment med varierande konstruktionstjocklek för användning i olika byggnadstyper.

Gyproc Vindsbjälklag är icke-bärande horisontella konstruktioner för användning mot vindsrum som värmeisolerande och brandavskiljande byggnadsdel.

Se nedan vad Gyproc kan bidra med i Miljöbyggnad 3.0

Läs mer
Matchande områden
2
3
Matchande indikatorer
4
16
Antal poäng är endast för informationsändamål. Saint-Gobain kan inte garantera och heller inte hållas ansvarig om byggnaden inte uppfyller certifieringen. Detta eftersom certifieringen ser till byggnaden som helhet och därmed tar hänsyn till mer aspekter än bara byggnadsmaterial.
Byggnader i Miljöbyggnad 3.0 kan klassificeras i tre olika nivåer: BRONS, SILVER och GULD.

Har du en fråga?

Behöver du mer information?

Kontakta oss!

material_logo

Material

Klicka på indikatorer nedan för mer information:

Där vi huvudsakligen bidrar

Där vi delvis kan bidra