miljöbyggnad_logo
Saint-Gobain lösningar för

Miljöbyggnad 3.0

Version: Miljöbyggnad 3.0

Miljöbyggnad 3.0 är ett svenskt miljöklassningssystem som bygger på svenska förutsättningar och krav. Systemet kan användas för att certifiera såväl nya som befintliga byggnader i allt från småhus och flerbostadshus till skolor och kontor.

 

Miljöbyggnad 3.0 är den senaste versionen av systemet och gäller för alla nya registreringar i Miljöbyggnad fr.o.m 1 januari 2018.

Läs mer
Matchande områden
3
3
Matchande indikatorer
9
16
Antal poäng är endast för informationsändamål. Saint-Gobain kan inte garantera och heller inte hållas ansvarig om byggnaden inte uppfyller certifieringen. Detta eftersom certifieringen ser till byggnaden som helhet och därmed tar hänsyn till mer aspekter än bara byggnadsmaterial.
Byggnader i Miljöbyggnad 3.0 kan klassificeras i tre olika nivåer: BRONS, SILVER och GULD.

Har du en fråga?

Behöver du mer information?

Kontakta oss!

Vårt bidrag Filter

16 lösningar som bidrar

Lösningar för fasad & yttervägg

Lösningar för vattenhantering

Lösningar för undertak

Lösningar för efterbehandling & ytskikt

Lösningar för golv

Lösningar för bjälklag & stomkomplettering

Lösningar för gröna tak & väggar

Lösningar för isolering

Lösningar för akustisk reglering

Lösningar för våtrum

Lösningar för innervägg & skiljevägg