Gyproc logo
Ytterväggar från Gyproc

Gyproc produkter för ytterväggar bidrar till Miljöbyggnad i kriteriet Fuktsäkerhet

Läs mer
Antal poäng är endast för informationsändamål. Saint-Gobain kan inte garantera och heller inte hållas ansvarig om byggnaden inte uppfyller certifieringen. Detta eftersom certifieringen ser till byggnaden som helhet och därmed tar hänsyn till mer aspekter än bara byggnadsmaterial.
Byggnader i Miljöbyggnad kan klassificeras i tre olika nivåer: BRONS, SILVER och GULD.

Har du en fråga?

Behöver du mer information?

Kontakta oss!

Nyckelbidrag

Gyproc produkter för ytterväggar ingår i en rad systemlösningar som förhindrar fukt- och mögelskador i våtrum och i fuktutsatta inomhusmiljöer.

Syfte

Syftet är att premiera byggnader som utformas, projekteras, byggs och förvaltas på ett sätt så att risken för framtida fukt- och vattenskador minskar.

Bedömningskriterier

Miljöbyggnad bedömer metod för projektering och byggande med avseende på hög fuktsäkerhet. Indikatorn ställer krav på fuktsäkerhetsarbete under hela byggprocessen.

Följande tabell sammanfattar betygskriterier för fuktsäkerhet

Tabell 9. Fuktsäkerhet

 

För mer information kring bedömningskriterier, se Miljöbyggnad manualen: klicka här

Vad kan vi bidra med

Glasroc H Storm är en vindskyddsskiva som används i ytterväggar i en- eller flerfamiljshus, kontor, hotell m.m. Skivan står emot vatten och hindrar fukt från att tränga igenom skivan. Den klarar att vara utan fasadbeklädnad i upp till 12 månader. Skivan har en vattenavvisande ytbeläggning och är CE-märkt i den bästa klassen, H1 (EN15283-1). Skivan är diffusionsöppen vilket innebär att eventuell fukt inne i ytterväggen kan transporteras ut ur väggkonstruktionen. 

För mer robusta konstruktioner som kräver fuktsäkring rekommenderar vi Aquaroc.

Att montaget utförs på rätt sätt är viktigt för fuktsäkerheten. Gyproc tillhandahåller monteringsanvisningar för att utförandet ska ske på rätt sätt för de olika applikationerna.

Gyproc systemlösningar som förhindrar fukt- och mögelskador