SolarGard logo
Sol- och Energifönsterfilmer från Solar Gard

Solar Gard fönsterfilmer bidrar till Miljöbyggnad i kriteriet 2. Värmeeffektbehov

Läs mer
Antal poäng är endast för informationsändamål. Saint-Gobain kan inte garantera och heller inte hållas ansvarig om byggnaden inte uppfyller certifieringen. Detta eftersom certifieringen ser till byggnaden som helhet och därmed tar hänsyn till mer aspekter än bara byggnadsmaterial.
Byggnader i Miljöbyggnad kan klassificeras i tre olika nivåer: BRONS, SILVER och GULD.

Har du en fråga?

Behöver du mer information?

Kontakta oss!

Nyckelbidrag

Fönsterfilm kan sänka din energiåtgång under både den kalla och den varma årstiden och därmed även din energi och dina kostnader året runt.

Syfte

Premiera byggnader som projekteras, utformas och byggs så att behovet av tillförd effekt för uppvärmning begränsas.

Bedömningskriterier

Byggnadens värmeeffektbehov i W/m², Atemp vid DVUT beräknas.

Följande tabell sammanfattar betygskriterier för nyproducerade bostäder och lokalbyggnader.

Tabell 2. Värmeeffektbehov

I Miljöbyggnad definieras värmeeffektbehovet, Ptot som byggnadens värmeförluster på grund av värmetransmission, luftläckage och ventilation fördelade på byggnadens Atemp, arean innanför ytterväggarna som är värmd till 10°C eller mer. Betygskriterierna BRONS, SILVER, GULD beror på om byggnaden är definierad som elvärmd i BBR. *Värmeeffektbehovet beräknas med Miljöbyggnads beräkningsverktyg.

 

För mer information kring bedömningskriterier, se Miljöbyggnad manualen: klicka här

Vårt bidrag till kriteriet

En hållbar lösning för att öka din byggnads energieffektivitet.

Fönsterfilm kan vara din bästa energibesparing året runt. Den kan sänka din energiåtgång under både den kalla och den varma årstiden och därmed även din energi och dina kostnader året runt.

Endast ett par graders temperaturskillnad kan minska din energikostnad med upp till 30%. 
Saint-Gobain Solar Gards energisparfilmer uppgraderar varje fönster till ett kostnadseffektivt energisparsystem.

Värmereduktion och energibesparing fönsterfilm

Rekommenderade produkter

Beräkningsverktyg & övriga hjälpmedel

energy_toolbox_solargard_fonsterfilm

Solar Gard® Energy Toolbox

kan uppskatta dina energibesparingar på lång sikt och hur lång tid det tar innan investeringen ger avkastning. 

comfortcalculator_solargard_fonsterfilm

Solar Gard® Komfort- och Energikalkyler

Vi erbjuder olika typer av komfort/energikalkyler beroende på vad du behöver i ditt projekt.