SolarGard logo
Sol- och Energifönsterfilmer från Solar Gard

Saint-Gobain Solar Gards energisparfilmer uppgraderar varje fönster till ett kostnadseffektivt energisparsystem och de behåller värmen inomhus på vintern.

Läs mer
Antal poäng är endast för informationsändamål. Saint-Gobain kan inte garantera och heller inte hållas ansvarig om byggnaden inte uppfyller certifieringen. Detta eftersom certifieringen ser till byggnaden som helhet och därmed tar hänsyn till mer aspekter än bara byggnadsmaterial.
Byggnader kan klassificeras i tre olika nivåer: BRONS, SILVER och GULD.

Har du en fråga?

Behöver du mer information?

Kontakta oss!

Nyckelbidrag

Lågenergifilm är en effektiv energibesparing året runt. Den kan sänka din energiåtgång under både den kalla och den varma årstiden och därmed även din energi och dina kostnader året runt. Saint-Gobain Solar Gards energisparfilmer uppgraderar varje fönster till ett kostnadseffektivt energisparsystem och de behåller värmen inomhus på vintern.

Syfte

Syftet är att premiera byggnader som utformats, projekterats och byggts för ett bra termiskt inneklimat vintertid.

Bedömningskriterier

Termiskt klimat vintertid bedöms i vistelserum med endera

  • Datorsimulering av inneklimat jämfört med PPD-krav
  • Transmissionsfaktor; förenklad metod

Följande tabell sammanfattar betygskriterier för termiskt klimat vintertid

Tabell 10. Termiskt klimat vinter

 

För mer information kring bedömningskriterier, se Miljöbyggnad manualen: klicka här

Vårt bidrag till kriteriet

Solar Gards fönsterfilmer reflekterar bort en stor del av solens energistrålning, medan den samtidigt absorberar en annan del av energin. Resultatet blir att solstrålningen som tränger igenom filmens olika lager minskar kraftigt. Olika filmer reducerar olika mycket solenergi, fråga oss gärna vilken film som passar bäst för ditt projekt.

Minska din energikostnad med upp till 30%. Under sommarens varmaste dagar kan en solskyddsfilm avsevärt minska behovet av kylning i en byggnad. Utöver energibesparingar kan Solar Gards filmer öka den termiska komforten, det vill säga förbättra inomhusklimatet då den släpper in upp till 78% av det naturliga dagsljuset och blockerar upp till 82% av solvärmeinstrålningen, reducerar överljus och bländning och samtidigt blockera 99% av den skadliga UV-strålningen.

Rekommenderade produkter

Beräkningsverktyg & övriga hjälpmedel

energy_toolbox_solargard_fonsterfilm

Solar Gard® Energy Toolbox

kan uppskatta dina energibesparingar på lång sikt och hur lång tid det tar innan investeringen ger avkastning. 

comfortcalculator_solargard_fonsterfilm

Solar Gard® Komfort- och Energikalkyler

Vi erbjuder olika typer av komfort/energikalkyler beroende på vad du behöver i ditt projekt.