Saint-Gobain logo

Silent Wall yttervägg

Version: Miljöbyggnad 2.2 (Nyproduktion)

Saint-Gobain Silent Wall är en utfackningsvägg som gör det möjligt att bygga bostäder i trafikbullerutsatta områden, upp till 68 dB, och ändå uppnå en god ljudmiljö inomhus (Ljudklass B). Silent Wall är konstruerad med beprövade produkter och system från Gyproc, Weber och Isover. Alla funktioner är testade och dokumenterade.

 

Se nedan vad Silent Wall kan bidra med i Miljöbyggnad 2.2

 

Läs mer
Matchande områden
1
3
Matchande indikatorer
1
16

Har du en fråga?

Behöver du mer information?

Kontakta oss!

innemiljö_miljöbyggnad

Inomhusmiljö

Klicka på indikatorer nedan för mer information:

Där vi huvudsakligen bidrar